nasz zespół PROJEKTOWY

Projekt prowadzony jest przez zespół ekspertów, członków SLMP, posiadjących bogate doświadczenie praktyczne w obszarze Lean Management. Poniżej kilka informacji o nas!

MACIEJ PIEŃKOWSKI

Pracował w Philips Lightning i Alstom Power, a od 2013 r. jest Pilotem ACE (AchievingCompetitive Excellence) w firmie UTC Aerospace Systems we Wrocławiu, jednym z największych na świecie dostawców technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu lotniczego i wojskowego. Posiada m.in. certyfikaty Red X Apprentice i Red X Journeyman metody rozwiązywania problemów Shainin Red X. Jest także doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą modeli dojrzałości lean w organizacjach. Autor publikacji naukowych na temat szczupłego zarządzania.

MACIEJ WIERTEL

Wieloletni  praktyk  Lean i Kaizen. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach managerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z: Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi, Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla zarządzania wyrobami gotowymi, produkcją w toku oraz dostawami.

JACEK KUKIZ

Praktyk- od ponad 17 lat wdraża rozwiązania Lean w korporacjach międzynarodowych,  w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym oraz lotniczym. Ekspert wdrażania narzędzi lean w obszarze SCM. Projekt Manager w zakresie usprawniania procesów dla potrzeb wdrażania systemów klasy ERP (SAP, BPCS, BAAN) oraz kodów kreskowych. Prowadzi szkolenia   lean zarówno z obszarów produkcji, logistyki jaki i administracji. Projektuje i wdraża gry z zakresu lean management  , a dodatkowo  prowadzi wykłady z zakresu lean management  dla studentów. Realizował szereg projektów dla dostawców m.in. VOLVO, SAAB, PININFARINA, BOEING, AIRBUS.

JOANNA ADAMCZAK

Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności: bankowość i ubezpieczenia. Ponadto absolwentka  studiów podyplomowych :  „Rachunkowość”,  „ Lean Management” oraz „Six Sigma” . Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na wyżej wymienionej uczelni z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania. Od 2006 roku zatrudniona w firmie Volvo Polska Sp. z o.o., gdzie zdobyła doświadczenie we wszystkich obszarach finansowych firmy. Uczestniczyła  w wielu projektach w środowisku międzynarodowym.

MACIEJ KANERT

Adiunkt na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej Japonii, Międzynarodowej Fundacji Toshiba oraz Fundacji Japońskiej. Tłumacz przysięgły języka japońskiego. Specjalista z zakresu zarządzania japońskiego, szczególnie Systemu Produkcji Toyoty oraz Zarządzania Ameba. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. komunikacji międzykulturowej, filozofii kaizen oraz japońskiej filozofii zarządzania. Propagator GeMP (GembaMakes the Profit) ̶ zintegrowanego podejścia do zarządzania łączącego kulturę organizacyjną z filozofią kaizen oraz rachunkowością zarządczą. Tłumacz z japońskiego.

PRZEMYSŁAW PRUSZYŃSKI

Absolwent  Politechniki Wrocławskiej  na  kierunku Elektronika. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. w Grupie Żywiec S.A. od udziału w programie menedżerskim. Następnie objął stanowisko kierownika zmiany,  a po kilku miesiącach kierownika obszaru. W 2010 r., razem ze swoim zespołem, zdobył najważniejszą nagrodę z zakresu podejścia TPM – JIPM „Doskonałość TPM”. Następnie objął  stanowisko Lean Menedżera i  po roku rozpoczął  pracę w firmie IKEA, gdzie przez ponad 3 lata pracował jako wewnętrzny konsultant lean, wdrażając szczupłe rozwiązania w zakładach IKEA INDUSTRY w Europie i Azji. W chwili obecnej pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego jednej z fabryk produkujących meble.

ANDRZEJ SMOLEŃSKI

Przez większość swego zawodowego życia związany był  z przetwórstwem tworzyw sztucznych Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1996 od pracy na stanowiska Mistrza wydziału produkcji Styropianu. W latach 2006-2011 pracował w firmie Rexam Home & Personal Care w Łodzi na stanowiskach Koordynatora Lean, następnie w latach 2011-2013 w firmie Pol-Hun w Koluszkach na stanowisku Zastępcy Kierownika Produkcji. Od 2013 jest Inżynierem Lean w HTL Strefa S.A. (zakłady produkcyjne w Ozorkowie i Łęczycy).  Prywatnie  wielki  pasjonat  zarządzania produkcją.

SZYMON SOŁTYKOWSKI

Pracował w działach ciągłego doskonalenia procesów w firmach z branży spożywczej i tytoniowej. Prowadził projekty wdrożeniowe oraz szkolenia w branży m.in. spożywczej, farb przemysłowych i lakierów, drzwi i okien, przetwórstwie drewna, obróbce szkła, kosmetycznej, spedycyjnej. Wykładowca studiów podyplomowych Akademia Lean.
Ponadto przeprowadzał  audyty  efektywności oraz wykorzystywał narzędzia m.in. 5S,  SMED,  RCA, A3, praca standaryzowana, VM, koła jakości.
Entuzjasta wprowadzania kultury TQM również w mniejszych organizacjach.