proces  oceny

PRZYWÓDZTWO – LUDZIE – PROCESY – WYNIKI

OBSZARY 

OCENY

W ramach konkursu SLMP ocenie podlegać będą cztery kategorie związane ze stosowaniem lean management:

  • Przywództwo –zaangażowanie kierownictwa w stosowaniu założeń koncepcji  lean management oraz zapewnienie niezbędnych warunków do dokonywania trwałych zmian.
  • Ludzie – zaangażowanie ludzi w stosowanie lean management oraz budowanie i wykorzystanie ich kompetencji do rozwoju firmy.
  • Procesy – wdrożenie zasad lean management w realizowanych w firmie procesach.
  • Wyniki – poprawa wyników biznesowych firmy.

Proces oceny wygląda w sposób następujący:
1. Ocena stanu obecnego – przeprowadzona przez minimum jednego reprezentanta Stowarzyszenia Lean Management Polska, wspólnie z wybranymi reprezentantami przedsiębiorstwa przy pomocy standardowego narzędzia oceny. Podczas oceny analizie poddane zostaną cztery obszary: przywództwo, ludzie, procesy oraz wyniki.

2. Raport podsumowujący – do 10 dni roboczych od zakończenia oceny stanu obecnego, firma otrzyma pełen raport zawierający wyniki oraz proponowane działania doskonalące. Wyniki raportu są ostateczne i nie podlegają zmianom.

Zwycięzcą konkursu zostaje przedsiębiorstwo, które wykazało się najlepszym łącznym wynikiem dla wszystkich kategorii. Laureat nagrodzony zostanie pucharem Stowarzyszenia Lean Management Polska, który wręczony zostanie podczas konferencji Lean Trendy danego roku. Wszystkie firmy biorące udział w konkursie otrzymają również certyfikat uczestnictwa.

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE Z KONKURSEM ?

napisz do nas !