konkurs nagroda slmp

POZIOM STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT

etapy OCENY 

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW

ETAP 1 OCENA STANU OBECNEGO

Weryfikacja oraz analiza zastoosowania zasad koncepcji Lean Management na aktualnym etapie rozwoju organizacji.

ETAP 2 RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Firma, która zgłosiła się do konkursu otrzyma pełen raport
zawierający wyniki oraz proponowane działania doskonalące.

ETAP 3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zakończenie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi na konferencji Lean Trendy 2018